Category Archives: Sirince Tarihi

Yerleşme Ölçeğinde Korunmanın Şirince Örneğinde İrdelenmesi

?irince
Sirince

Konu: YERLEŞME ÖLÇEĞİNDE KORUMANIN ŞİRİNCE ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ
Yazar: Y. Mim. Rest. Nuran Kara PİLEHVARİAN*
Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden Ege Bölgesi’nde yer alan şirince, günümüzde İzmir ili Selçuk ilçesine bağlı bir yamaç köyüdür. Yerleşme Küçük Menderes’e açılan Şirince Vadisi’nin az çok genişlediği bir kesimde eğimli yamaçlar üzerinde kurulmuştur. Yerleşmenin ortasından kışın Küçük Menderes’e ulaşan Şirince Deresi geçer. Şirince yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi etkisindedir. Doğal bitki örtüsünün ana çizgileri iklim koşullarına bağlı bulunur, yerleşmenin ekonomik gücü tarıma dayalıdır. Son yıllarda tarımın yanında turizm de Şirince için az da olsa bir geçim kaynağı oluşturmaktadır. En önemli tarım ürünleri şeftali, üzüm, incir ve zeytindir. Selçuk’a 8 km. uzaklıktaki Şirince‘ye Selçuk’tan geçen E24 veya 6 no.lu devlet karayoluna bağlanan stabilize bir yolla ulaşılır.

Kısaca özetlenen Şirince‘nin Cumhuriyetten önce adının Çirkince olduğu ve Çirkince adının geçtiği en eski kaynağında Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün arşivinde bulunan 1583 M. (991 H.) tarihli Aydın Vakıf Defteri olduğu görülür. Bu defterde Ayasuluğ’a bağlı Çirkince Nahiyesi’nin İsa Bey vakfı olan köylerinden bahsedilmektedir. Daha sonra Çirkince adına H. 1317 (M. 1901-2), 1320, 1323 ve 1326 tarihli salnamelerde rastlıyoruz. H. 1326 (M. 1911) tarihli salnamede ayasuluk nahiyesinin idare merkezinin Çirkince olduğu, Çirkince’den ferman ve ruhsatla Yaveran Ferik Mehmet Paşa ve Mösyö Sidri Aliga’nın Avrupa’ya zımpara madeni ihraç ettikleri kayıtlıdır. Zımpara madeninin bu yıllarda Çirkince’nin ekonomik hayatında incir ile birlikte önemli bir rol oynadığını 19. yy. da İzmir iktisadi hayatını anlatan kaynaklar da doğrulamaktadır. Continue reading

Sirince is a historical village, a must see destination in Turkey

?irince

?irince

Sirince is a beautiful hill town only 7 km (4.4 miles) east of Seluk, near Ephesus, in the Aegean hinterland south of Izmir. It’s famous for its wine.

The story goes that it was formerly inhabited by Ottoman Greeks and named Kirkinca (“Forty-ish”), which the locals pronounced irkince, which means “sort of ugly” (which it certainly is not).

After the exchange of populations following World War I, Turks from Greece were moved here. They changed the name to Sirince (shee-REEN-jeh, “sort of sweet, charming”).

Some say the Orthodox Christian Greeks who lived here formerly were famed for the excellence of their wine. Others say the Muslim Turks who moved here pretty much started the wine trade, but in any case production has been continued (or re-started), and you can taste the results and judge for yourself when you visit. They sell red, white and rose, dry and sweet.

I must admit that I have not been charmed by them, but it’s an experience. Continue reading

Şirince’de Bir İstanbullu

Tarihteki adı KİRKİCE ya da KİRKİNCE. İstiklal Savaşından sonra Kavala ve Müştiyan’dan mübadil tütün çiftçileri Türkler suyu, havası, evleri, yolları, doğal yapısı, bağları ve meyve bahçeleri, zeytinlikleri, çam ormanları ile gerçekten çok şirin olan ama tütün yetişmeyen KİRKİNCE’ye? yerleştiriliyor. Gelenler köyün ismini zamanla ÇİRKİNCE olarak değişiyor. Nedenini araştırdım. Continue reading

Şirince Tarihi

sirince kilise

Şirince köyünün eski kaynaklarda “Dağ` daki Efes” veya “Eski Efes” adı ile anılması, bu köyün köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Küçük Menderes deltasında üreyen sivrisineklerden kaçan Efesliler, yaz aylarında Şirince`de yaşarlarmış.

Bir görüşe göre tarihi M.S V. yy a kadar inen Şirince Köyü, Küçük Menderes nehrinin getirdiği alüvyon ve taşkınlar nedeniyle yaşanmaz hale gelen bölge sakinlerinin dağa kaçıp, Şirince Köyünü kurdukları söyleniyor. Continue reading