Tag Archives: sirince houses

Yerleşme Ölçeğinde Korunmanın Şirince Örneğinde İrdelenmesi

?irince
Sirince

Konu: YERLEŞME ÖLÇEĞİNDE KORUMANIN ŞİRİNCE ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ
Yazar: Y. Mim. Rest. Nuran Kara PİLEHVARİAN*
Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden Ege Bölgesi’nde yer alan şirince, günümüzde İzmir ili Selçuk ilçesine bağlı bir yamaç köyüdür. Yerleşme Küçük Menderes’e açılan Şirince Vadisi’nin az çok genişlediği bir kesimde eğimli yamaçlar üzerinde kurulmuştur. Yerleşmenin ortasından kışın Küçük Menderes’e ulaşan Şirince Deresi geçer. Şirince yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi etkisindedir. Doğal bitki örtüsünün ana çizgileri iklim koşullarına bağlı bulunur, yerleşmenin ekonomik gücü tarıma dayalıdır. Son yıllarda tarımın yanında turizm de Şirince için az da olsa bir geçim kaynağı oluşturmaktadır. En önemli tarım ürünleri şeftali, üzüm, incir ve zeytindir. Selçuk’a 8 km. uzaklıktaki Şirince‘ye Selçuk’tan geçen E24 veya 6 no.lu devlet karayoluna bağlanan stabilize bir yolla ulaşılır.

Kısaca özetlenen Şirince‘nin Cumhuriyetten önce adının Çirkince olduğu ve Çirkince adının geçtiği en eski kaynağında Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün arşivinde bulunan 1583 M. (991 H.) tarihli Aydın Vakıf Defteri olduğu görülür. Bu defterde Ayasuluğ’a bağlı Çirkince Nahiyesi’nin İsa Bey vakfı olan köylerinden bahsedilmektedir. Daha sonra Çirkince adına H. 1317 (M. 1901-2), 1320, 1323 ve 1326 tarihli salnamelerde rastlıyoruz. H. 1326 (M. 1911) tarihli salnamede ayasuluk nahiyesinin idare merkezinin Çirkince olduğu, Çirkince’den ferman ve ruhsatla Yaveran Ferik Mehmet Paşa ve Mösyö Sidri Aliga’nın Avrupa’ya zımpara madeni ihraç ettikleri kayıtlıdır. Zımpara madeninin bu yıllarda Çirkince’nin ekonomik hayatında incir ile birlikte önemli bir rol oynadığını 19. yy. da İzmir iktisadi hayatını anlatan kaynaklar da doğrulamaktadır. Continue reading

Şirince’deki Bütün Konaklama Tesisleri, Pansiyon ve Otel Bilgileri

şirince pansiyonŞirince’deki Bütün Konaklama Tesisleri, Pansiyon ve Otel Bilgileri:

Şirince’de konaklama alternatifleri boldur.

Şirince Butik Otellerinde tatilinizi geçirebilirsiniz veya pansiyonlarda konaklayabilirsiniz, şirince evleri de konaklama için güzel bir alternatiftir. Sizlere nerede konaklamanız gerektiğini bildirmekten çok nerelerde konaklayabileceğinizi yani alternatifleri sunmaya çalıştık. İşte şirince’de konaklama imkanları…

Continue reading

Şirince evlerinin mimari özellikleri

Şirince’de bazı evleri restore ederek turizme açan Sevan Nişanyan, deneyimlerinden yola çıkarak Şirince evlerinin mimari özelliklerini şu şekilde anlatıyor:

“Eski Şirince evleri genellikle iki katlı olup, alt kat ahır ve depo, üst kat yasama alanı olarak kullanılır. Çukur ve dik yerlerdeki bazı evlerin üç katlı olduğu görülür. Alt kat yığma tastan, üst katın ön cephesi ve bazen yan cepheleri sıvalı ahşap bağdadi (çit) tekniğiyle inşa edilir. İstiklal mahallesindeki (kiliseler mahallesi) evlerin cephesi genellikle doğuya, İstihlas mahallesindekilerin cephesi kuzeye bakar. Ev cepheleri yamaç boyunca eş yükseklikte düzgün sıralar halinde dizilmiş olup, köyün genel görüntüsüne güzelliğini veren en önemli unsurlardan biri budur. Son yıllarda bazı evlerin yıkılması, bazı evlerin yerine de nizamsız ve yamuk binaların yapılmasıyla köyün görünümü büyük ölçüde zedelenmiştir. Köy içinde yeni yapılacak yapılarda şu noktalara özellikle dikkat edilmelidir: a) Cephenin (özellikle de üst kat cephesinin) etraftaki evlerle aynı yöne bakması; b) Ev kotunun aynı sıradaki evlerle aynı hizada, arka sıradaki evlerden ortalama bir kat kadar (2.5-4 metre) düşük ve ön sıradaki evlerden bir kat kadar yüksek olması. Continue reading